Panorama z Zamku księcia Henryka

Dziedzictwo kulturowe Karkonoszy

Posted

Jakiś bogaty wariat wybudował tu ruiny zamku! Dość dawno temu usłyszałem to zdanie jadąc z grupą osób w okolicach Marczyc i Sosnówki.  Byłem bardzo zaskoczony, tyle że nie istnieniem Zamku Henryka, co szczerym zwątpieniem w sens takiej inwestycji w oczach autora wypowiedzi. Wielokrotnie też spotykałem się z niemal bojowym nastawieniem polskich turystów, kiedy to stojąc […]

Panorama Karkonoszy XIX w. - Heubner

Dlaczego Góry Olbrzymie?

Posted

Karkonosze to nazwa zapożyczona od naszych południowych sąsiadów, obowiązująca dopiero od roku 1946. Czesi przypuszczają, że słowo Krkonoše to mieszanka dawnych określeń gór i skał porośniętych gęstymi krzakami – kosodrzewiną. Widziane od południowej (czeskiej) strony faktycznie nie dają takiego spektakularnego widoku jak od strony polskiej – północnej. Stromo wznoszące się pasmo Karkonoszy to zasługa zlodowaceń […]