GÓRY OLBRZYMIE

Schneekoppe - Riesengebirge - panorama

O NAS

Z należytą atencją zajmujemy się zabezpieczeniem oraz upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego Karkonoszy i ich okolic, które niegdyś nosiły dumną nazwę Gór Olbrzymich.

Odkrywamy piękno miejsc, zawiłą historię, sztukę i lokalne rzemiosło oraz wspaniałych ludzi, którzy tu byli, są i będą…

Nie obowiązują nas ścisłe podziały na kraje, pasma górskie, doliny i miasta.
Stojąc w dobrą pogodę na szczycie Śnieżki należy rozejrzeć się dookoła.

Podobno widać na prawie 2OO km.
I o tym co widać, a jeszcze bardziej o tym czego nie widać, jest ta strona.

Dla lepszego zrozumienia naszej definicji zamieszczamy panoramę ze szczytu Śnieżki (wtedy Schneekoppe) z przewodnika z roku 19O4.


© Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie i w mediach społecznościowych są naszą własnością i ilustrują zrealizowane wydarzenia na przestrzeni ostatnich 25 lat.  Materiały starsze niż 5O lat oraz dzieła sztuki i rzemiosła pochodzą z naszych zbiorów.