Panorama Karkonoszy XIX w. - Heubner

Dlaczego Góry Olbrzymie?

Posted

Karkonosze to nazwa zapożyczona od naszych południowych sąsiadów, obowiązująca dopiero od roku 1946. Czesi przypuszczają, że słowo Krkonoše to mieszanka dawnych określeń gór i skał porośniętych gęstymi krzakami – kosodrzewiną. Widziane od południowej (czeskiej) strony faktycznie nie dają takiego spektakularnego widoku jak od strony polskiej – północnej. Stromo wznoszące się pasmo Karkonoszy to zasługa zlodowaceń […]